top of page
  • Writer's pictureValentijn Beck

Vergunning

Walk-a-dog heeft een vergunning gekregen van Utrechts landschap om 2x per dag in het Panbos te lopen met een groep van 15 honden.


28 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page