Tarieven 2019

Per wandeling worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • 1x per week: 15,00 euro

  • 2x per week: 14,50 euro

  • 3x per week: 14,00 euro

  • 4x per week: 13,50 euro

  • 5x per week: 13,00 euro

Aan het begin van de maand ontvang je een factuur. Ons rekeningnummer is NL16INGB0007467859 afzeggingen en/of wijzigingen worden verrekend met de factuur van de volgende maand. Bij opzegging hanteren wij een opzegtermijnvan 1 maand. we behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen.

Neem contact met ons op

Langstbestaande hondenuitlaatdienst van Utrecht!!!

Thanks! Message sent.